Đầu tư Quốc tịch Moldova

//Đầu tư Quốc tịch Moldova
25 12, 2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ QUỐC TỊCH MOLDOVA – MCBI

2019-02-19T15:30:53+07:00

TRAO TẶNG 150,000 EURO CHO CHÍNH PHỦ - NHẬN QUỐC TỊCH MOLDOVA CHO 3 THẾ HỆ TỰ DO ĐI LẠI 122 QUỐC GIA TRÊN TOÀN THẾ GIỚI CON ĐƯỜNG ĐẦU TƯ VÀO HOA KỲ LẤY "VISA E2"  HAY CƠ HỘI "PR" ĐỊNH CƯ DÀI HẠN CHÂU ÂU Một đất nước nhỏ giữa Romania và Ukraine - Cộng hòa Moldova nơi có hơn 4 triệu dân đang sinh sống. Đây [...]

CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ QUỐC TỊCH MOLDOVA – MCBI2019-02-19T15:30:53+07:00