Nhật ký Đoàn SMC Đức – Bỉ – Hà Lan – Hungary – Áo ngày 10.6.2019

///Nhật ký Đoàn SMC Đức – Bỉ – Hà Lan – Hungary – Áo ngày 10.6.2019

Đoàn SMC Đức – Bỉ – Hà Lan – Hungary – Áo 6.2019 ngày lên đường. Châu Âu với bao điều mới lạ đang chờ các bạn khám phá và trải nghiệm…

2019-06-10T11:09:54+07:00