Bồ Đào Nha – Quốc Gia có ưu đãi về Thuế tốt nhất cho Nhà Đầu Tư Golden Visa

/, Định cư Bồ Đào Nha, ĐỊNH CƯ QUỐC TẾ/Bồ Đào Nha – Quốc Gia có ưu đãi về Thuế tốt nhất cho Nhà Đầu Tư Golden Visa

Bồ Đào Nha – Quốc Gia có ưu đãi về Thuế tốt nhất cho Nhà Đầu Tư Golden Visa

Sở hữu Thị thực Vàng ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha hoặc Hy Lạp không yêu cầu người nộp đơn phải trở thành cư dân chiu thuế ở quốc gia tương ứng. Chỉ khi người nộp đơn lựa chọn sinh sống trong nước hơn 183 ngày/năm, người đó mới trở thành đối tượng cư trú chịu thuế. Vậy nên, Cư dân và công dân của Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Hy Lạp, những người ở trong nước ít hơn 183 ngày mỗi năm, được miễn thuế đối với hầu hết các khoản thu nhập từ nước ngoài.

Trong bảng dưới đây, bạn có thể tìm thấy so sánh chi tiết về các mức thuế và chương trình khác nhau ở ba quốc gia Châu Âu:

Bồ Đào Nha Tây Ban Nha Hy Lạp
Thuế thu nhập cá nhân 14,5% – 45% 19% – 45% 9-44%
Thuế thu nhập Doanh Nghiệp 21% 25% 24%
Thuế thừa kế & trao tặng 0% 1-7% 10-40%

Theo thống kê của Nomad Gate

Kể từ năm 2020, một chương trình ưu đãi thuế tương tự đang được đề xuất ở Hy Lạp. Quốc hội đang làm việc để tạo ra một chương trình trong đó người nước ngoài, những người muốn chuyển đến Hy Lạp và trở thành cư dân đóng thuế phải trả một tỷ lệ cố định là 7% trong mười năm đầu tiên cư trú của họ.

Bồ Đào Nha có một trong những chính sách thuế thuận lợi nhất cho người nước ngoài trong Liên minh Châu Âu. Chương trình được gọi là Cư trú Không Thường xuyên (NHR). Không những vậy, Thuế thu nhập Doanh Nghiệp và Thuế trao tặng & thừa kế ở Bồ Đào Nha cũng thấp nhất trong 3 Quốc Gia kể trên.

       LIÊN HỆ HOTLINE – 0903769998

 

2020-09-15T11:43:47+07:00