DU HỌC HÀ LAN

//DU HỌC HÀ LAN
DU HỌC HÀ LAN2018-10-26T16:02:38+07:00

Project Description

DU HỌC HÀ LAN BẬC ĐẠI HỌC/SAU ĐẠI HỌC

  1. Hệ thống trường đại học ở Hà Lan

Bậc đại học ở Hà Lan được chia ra làm 2 hệ thống riêng biệt: Đại học Khoa học ứng dụng và Đại học nghiên cứu

  1. Đại học Khoa học Ứng dụng

Các chương trình học tập trung vào Ứng dụng Khoa học Nghệ thuật vào thực tiễn.  Có được những trải nghiệm làm việc thực tế thông qua các đợt thực tập là một phần quan trọng trong các chương trình học nghiệp vụ của các tổ chức giáo dục này.

Thời gian học

Bằng thạc sĩ (M): 1-2 năm

Bằng cử nhân (B):  4 năm

  1. Đại học Nghiên cứu

Chủ yếu cung cấp các chương trình định hướng nghiên cứu về lý thuyết. Nhiều chương trình học tại các trường đại học nghiên cứu cũng có môn nghiệp vụ và trên thực tế hầu hết các sinh viên tốt nghiệp đều tìm việc làm ngoài lĩnh vực nghiên cứu.

Thời gian học

– Cử nhân Nghệ thuật (BA):  3 năm

– Cử nhân Khoa học (BSc):   3 năm

– Thạc sĩ Nghệ thuật (MA):    2 năm

– Thạc sĩ Khoa học (MSc):     2 năm

– Tiến sĩ:                                 4 năm

A. Chi phí:

  • Học phí:

– Đại học: 8,000 – 11,000 Euro/ năm

– Thạc sỹ : 10,000 – 20,000 Euro/năm

  • Sinh hoạt phí: 4,000 Euro – 6,000 Euro/ năm

B. Yêu cầu đầu vào:

  1. Tiếng Anh:

Chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL thường được chấp nhận, nhưng các trường cũng có thể chấp nhận các kết quả kiểm tra khác. Yêu cầu đối với TOEFL là ít nhất 550 điểm (đối với bài thi giấy) hoặc 213 điểm (đối với bài thi trên máy tính). Đối với IELTS thì phải đạt ít nhất 6 điểm.

  1. Yêu cầu về trình độ:

Yêu cầu chính để có thể được nhận vào chương trình cử nhân là phải có bằng Trung học với trình độ phù hợp. Trình độ này do các trường đặt ra.

Trong những chuyên ngành phổ biến, số lượng học sinh sẽ bị hạn chế và sẽ có các chỉ tiêu được đặt ra. Ngoài ra, cũng có những chương trình, ví dụ như trong lĩnh vực nghệ thuật, các trường đặt ra những yêu cầu riêng.

Để có thể tham gia chương trình thạc sĩ, sinh viên ít nhất phải có bằng cử nhân hoặc tương đương.

  1. Năm học dự bị

Đôi khi sinh viên vẫn chưa đủ điều để tham gia chương trình học đã chọn, nhưng chỉ cần chuẩn bị thêm một chút, các bạn đã có thể sẵn sàng.

Trường bạn chọn có thể gửi cho bạn thư chấp nhận có điều kiện. Theo luật nhập cư của Hà Lan, các bạn sinh viên có thể đến Hà Lan tối đa một năm trước khi chương trình học bắt đầu để theo học các khóa học dự bị và vượt qua các bài kiểm tra mà nhà trường đặt ra.

Sau khi vượt qua tất cả các bài kiểm tra đó, thư chấp nhận có điều kiện sẽ trở thành thư chấp nhận đủ điều kiện.

Your text here

Đăng ký tư vấn