Định cư Irland

//Định cư Irland
14 12, 2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ ĐẦU TƯ IRELAND

2019-05-20T16:11:22+07:00

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ ĐẦU TƯ IRELAND Chính phủ Ireland mới công bố chương trình định cư dành cho các nhà đầu tư, vào những doanh nghiệp, tập đoàn được chỉ định bởi chính phủ. Nhà đầu tư và gia đình được hưởng quyền lợi như thường trú nhân Ireland với điều kiện cư trú dễ dàng: chỉ cần lưu trú 1 ngày/năm tại Ireland để được gia [...]

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ ĐẦU TƯ IRELAND2019-05-20T16:11:22+07:00